Varför finns Adjen?

I våra uppdrag hjälper vi business control och företagsledningar att planera och styra sin verksamhet på ett modernt sätt genom att implementera Connected Planning.

Ett modernt sätt att planera och styra snabbrörliga verksamheter innebär att sätta strategiska långsiktiga mål som hänger ihop med den detaljerade planen som kommer underifrån. I en ständigt föränderlig värld måste företag kunna arbeta med framåtriktade analyser som baseras på ett flertal scenarion och versioner. Planeringen i ledningsgruppen måste utgå från en uppsättning siffror som hänger ihop, vi kallar det för Connected Planning.

Strategiska mål och detaljerad planering

För att vara konkurrenskraftig på en ständigt föränderlig marknad krävs att hela tiden utvärdera och omvärdera sin långsiktiga strategiska plan. Det kräver också att denna strategiska plan är direkt kopplad till de detaljerade kortsiktiga planerna som de olika delarna i verksamheten jobbar utefter dagligen.

Scenariobaserad planering

Framtiden är mycket svår att förutse och oförutsedda händelser inträffar. Det bästa sättet att förbereda sig är att vara beredd på flera olika scenarion. Företagsledningen måste kunna testa och tänka igenom ett antal olika möjliga och omöjliga utvecklingar på kort och långsikt.

Framåtriktad analys

Historisk analys är viktig för att förstå varför vi hamnat där vi är, men för att planera vart vi vill komma krävs framåtriktad analys. Ett business intelligence för framtiden är minst lika viktigt som ett för historiken. Den framåtriktade analysen blir ett mycket viktigt underlag för ledningsgruppen för att fatta rätt beslut.

Connected Planning

I ett företag finns en uppsjö av planer på olika nivåer. Genom att arbeta med Connected Planning på riktigt, kan dessa planer dra nytta av varandra och utbyta relevant information. Planeringsprocessen kommer då att bli mycket mer effektiv och sannolikheten att hamna nära utfallet ökar.

Anaplan partner

Adjen är ett spjutspetsbolag som befinner sig i gränslandet mellan management och IT. Vi är experter med många års erfarenhet på den banbrytande plattformen för Connected Planning från Anaplan.

Läs mer om Anaplan

Kontakta oss för att utforska

hur ert företag kan börja med Connected Planning.