Connected Planning

by Anaplan

Allt hänger ihop då systemet bygger på en och samma teknik vilket gör lösningen snabb att implementera och mycket enkel att arbeta med samt ger mycket högre säkerhet då all data finns på en plats.

Systemet ger möjlighet att samtidigt låta management sätta Top-Down mål och organisationen sätta Bottom-Up mål och till det koppla What-If scenarios. Med personaliseringsmöjligheterna blir datan både säker - rätt användare ser rätt information - och adekvat per avdelning och person. Då systemet är molnbaserat kan alla användare se alla ändringar i realtid och veta att de alltid har rätt version att arbeta med. Alla enheter, all verksamhet och alla projekt hänger ihop i samma databas, med samma teknik och med samma gränssnitt - det kallas Connnected Planning

Finansiell Planering

Genom att förena finansiell och operationell planering kan du på ett mer effektivt sätta och monitorera affärsmålen. Med Anaplans molnbaserade plattform kan kan du snabbt justera finansiella och operationella mål som svar på händelser på marknaden - på så sätt kan företaget sätta mål, och justera dessa - och på så sätta säkrare kunna förutse framtiden.

Läs mer om finansiell planering
 • - Strategisk Planering
 • - Budgetering och Prognoser
 • - Operationell Planering
 • - Finansiell konsolidering och Rapportering
Supply Chain Planering

I en ständigt föränderlig marknad måste experterna på Supply Chain minimera risk, sänka kostnader och öka effektiviteten. Anaplan erbjuder både Demand Planning och S&OP i en plattform för att kunna ta realtidsbeslut över hela verksamheten. Värdet av Anaplan ligger i att kunna sammanfoga planerna för Supply Chain med de externa nätverken samtidigt som de kopplas mot Ekonomi och Försäljning - detta ökar transparensen och samarbetet i hela värdekedjan.

Läs mer om Supply chain planering
 • - Planering Product Portfolio
 • - Planering Demand
 • - Planering Supply
 • - Planering S&OP
 • - Planering Strategy Policy
Säljplanering

Säljavdelningen använder ofta olika typer av kompensation i förhållande till säljmålen respektive säljare får. Det är en mycket tidsödande aktivitet att planera för rätt kompensation när gammalmodiga spread sheet lösningar används.

I Anaplan kan Säljavdelningen enkelt sätta upp rätt mål per säljare i förhållande till affärsmålen.

Läs mer om säljplanering
 • - Få ut alla säljplaner i tid
 • - Öka träffsäkerheten i försäljningsplaneringen
 • - Var säker på att koppla rätt kompensation per försäljningsmål
 • - Ge säker och snabb information till löneavdelningen
 • - Ge säljarna verktyg att se deras egen prestation och vad den ger i lönekuvertet
IT Projektplanering

IT avdelningen måste kontinuerligt förändra sin planer för att möta nya krav som marknaden ställer. Det är mycket svårt att utveckla agilt och samtidigt uppdatera gammalmodiga spread sheets och tunga projektplaner. Anaplan låter IT avdelningen ta initiativet och synka ITs verksamhet med affärsmålen.

Läs mer om IT-projektplanering
 • - Hantera planering och rapportering av delade IT resurser i realtid
 • - Minska tid och kostnader genom säkrare planering
 • - Öka transparens inom företaget i IT frågor
Personalplanering

Anaplan gör det möjligt att planera HR i förhållande till den finansiella och den operationella verksamheten för att optimera personalbehovet för att möta de affärskrav som ställs.

Förändra snabbt efter de de behov som den ständigt föränderliga marknaden ställer på personalen och optimera talangrekryteringen. Planera proaktivt för de krav på kompetens som verksamheten ställer på lång sikt istället för att reagera i sista stund.

Läs mer om personalplanering
Marknadsföringplanering

Marknadsavdelningen måste ständigt bevisa värdet av marknadsinvesteringar i förhållande till försäljning. Det är svårt att åstadkomma med gammalmodiga spread sheet system. Anaplan låter marknadsavdelningen planera marknadsinvesteringar i förhållande till affärsmålen och kan justera dessa i realtid för att optimera utfallet. Planera marknadföringen effektivt och maximera utfallet.

Läs mer om marknadsplanering